صندوق قرض الحسنه نبی اکرم(ص) میلان

اساسنامه مشاهده در قالب PDF چاپ

اساسنامه صندوق قرض الحسنه نبی اکرم (ص) میلان

«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

قال الصادق علیه السلام : علی باب الجنّه مکتوب الفرض بثمانیه عشروالصدفه بعشره .

امام صادق علیه السلام فرمودند : بر در بهشت نوشته است ، برای قرض هیجده برابر و برای صدقه ده برابر پاداش خواهد بود .

اساسنامه صندوق قرض الحسنه نبیّ اکرم (ص) میلان شهرستان اسکو

این صندوق با الهام از تعالیم عالیه اسلام و با استظهار به عنایات خاصه حضرت بقیه ا... امام زمان حجه بن الحسن عسگری عجل الله تعالی فرجه الشریف ، به منظور انجام خدمات عام المنفعه و نشر و تعلیم و ترویج فرهنگ اسلامی به هر نوع و هر کیفیت و کمک بتأمین نیازها و بهبود زندگی نیازمندان جامعه و اعطای وامهای بدون بهره (قرض الحسنه) از طریق دریافت پولهای ذخیره شده توسط مردم که بصورت قرض در اختیار صندوق قرار خواهند داد ، با حفظ و رعایت موازین شرعی و مقررات جمهوری اسلامی ایران تشکیل میگردد .

فصل اوّل :

نام ـ تابعیت و نوع فعالیت ـ مدت ـ مرکز ـ موضوع ـ سرمایه

ماده 1 ـ این مؤسسه بنام صندوق قرض الحسنه نبی اکرم (ص) است که در این اساسنامه اختصاراً صندوق نامیده میشود .

ماده 2 ـ صندوق دارای تابعیت ایرانی است و کلیة فعالیتهای آن غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقاً طبق اساسنامه عمل خواهد نمود .

ماده 3 ـ صندوق برای مدت نامحدود تشکیل شده است .

ماده 4 ـ مرکز اصلی صندوق در اسکو (میلان) واقع است و صندوق میتواند پس از موافقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با رعایت مقررات و موازین مربوطه در تهران یا سایر نقاط کشور شعبه دایر نماید .

تبصره ـ محل صندوق و اقامتگاه اعضاء هیئت (امناء ـ مدیره و بازرسین) و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع نیروی انتظامی برسد و مادامیکه اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود .

ماده 5 ـ موضوع صندوق

الف ـ پرداخت وامهای بدون بهره (قرض الحسنه) و اعطای اعتبارات بدون بهره به اشخاص با رعایت موازین شرعی

ب ـ دریافت وام و اعطاء بدون بهره از منابع داخلی و خارجی و قبول هدایا .

د ـ اقدام در جهت اشاعه و نشر و ترویج فرهنگ اسلامی بهر نحو وکیفیت و انجام امور خیریه و خدمات عام المنفعه در جهت

پیشبرد اهداف اسلامی .

ه ـ افتتاح حسابهای پس انداز قرض الحسنه ، جاری و سپرده های ثابت و استفاده از سود آن در جهت تأمین هزینه های متعارف صندوق

تبصره 1 ـ طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و بنحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط بمرحله اجراء در خواهد آمد .

تبصره 2 ـ صندوق و اعضاء وابسته به آن بنام صندوق حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی را ندارند .

تبصره 3 ـ صندوق و اعضاء وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارند .

تبصره 4 ـ هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه و ارکان صندوق پس از کسب موافقت از نیروی انتظامی قابل اجراء میباشد .

ماده 6 ـ سرمایه صندوق 4،000،000 ریال است که توسط مؤسسین و مردم تأمین گردیده است .

فصل دوم ـ ارکان صندوق

ماده 7 ـ ارکان صندوق عبارتند از : هیئت امناء ، هیئت مدیره ، وبازرسان که تابع مقررات کلی اساسنامه خواهند بود .

ماده 8 ـ هیئت امناء صندوق مرکب از 20 نفر است که از سوی مؤسسین انتخاب میشوند . این هیئت بالاترین مقام صندوق بوده و در هر حال و هر مورد نائب مناب مؤسسین میباشد .

ماده 9 ـ هر یک از اعضاء هیئت امناء باید در هنگام حیات خود یک فرد متدین و مورد اعتماد را که دارای صلاحیت اخلاقی باشد برای جانشینی خویش معرفی نماید که بعد از وفات وی بعنوان عضو هیئت امناء انجام وظیفه نماید . عضو مذکور باید مورد قبول حداقل دو سوم اعضاء هیئت امناء قرار گیرد و بهمین ترتیب هر کس که بعداً بعضویت هیئت امناء برگزیده میشود باید جانشین خود را به ترتیب ذکر شده معین و معرفی نماید بطوریکه تکالیف و وظایف مقرره در این اساسنامه بدون وقفه انجام پذیر باشد .

تبصره 1 ـ چنانچه هر یک از اعضاء هیئت امناء در زمان حیات خویش از تعیین و معرفی جانشین و یا از ادامه همکاری به هر صورت و به هر کیفیت خودداری نماید ، هیئت امناء شخص واجد شرایط و مورد اعتماد خود را از میان داوطلبان و با اکثریت آراء انتخاب نموده و بعنوان عضو هیئت امناء به جانشینی شخص مذکور خواهد پذیرفت .

تبصره 2 ـ امتناع یا عدم حضور در جلسات در صورتی محرز میشود که عضو ممتنع کتباً انصراف خود را به هیئت امناء اطلاع دهد و در غیر اینصورت با اخطار کتبی هیئت امناء چنانچه ظرف مدت 15 روز عضو مذکور حاضر به ادامه همکاری نشود و یا دلیل موجه عدم حضور خود را ارائه ندهد از عضویت در هیئت امناء مستعفی تلقی میشود و هیئت امناء برای انتخاب جانشین او تصمیم خوهد گرفت .

تبصره 3 ـ چنانچه اکثریت هیئت امناء تشخیص دهند که یکی از اعضاء هیئت امناء یا جانشین او فاقد صلاحیت اخلاقی و دینی است و یا بعداً این تغییر در وی بوجود آید ، شخص دیگری را که واجد شرایط و مورد اعتماد باشد با اکثریت آراء به جای شخص نامبرده انتخاب خواهند نمود .

ماده 10 ـ هیئت امناء حداقل هر سه ماه یکبار برای رسیدگی به امور صندوق تشکیل جلسه خواهد داد ، دعوت از اعضاء هیئت امناء بوسیله رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس بعمل خواهد آمد . و در موارد ضروری یک سوم اعضاء هیئت امناء یا هیئت مدیره و یا بازرسان میتوانند هیئت امناء را دعوت کنند .

تبصره : جلسه هیئت امناء با حضور حداقل سه چهارم اعضاء رسمیت خواهد یافت .

ماده 11 ـ دعوت هیئت امناء بوسیله پست یا تلفن و یا به هر نحو مقتضی دیگر بعمل خواهد آمد ، فاصله تاریخ ابلاغ دعوتنامه با روز جلسه باید حداقل 5 روز باشد .

ماده 12 ـ تصمیمات هیئت امناء با رأی افراد حاضر در جلسه معتبر خواد بود .

ماده 13 ـ وظایف و اختیارات هیئت امناء عبارت است از :

رسیدگی ترازنامه و بیلان ـ استماع گزارش بازرسان ـ انتخاب و عزل و تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق ، اصلاح اساسنامه بجز مواردی که مربوط به اهداف و مدت صندوق است ـ تأمین زمان احتمالی ـ تعیین خط مشی صندوق ـ انحلال ، تصفیه .

ماده 14 ـ هیئت مدیره صندوق دارای حداقل 7 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی البدل خواهد بود که توسط هیئت امناء از بین اعضاء یا از خارج به مدت 2 سال انتخاب میشوند .

ماده 15 ـ شرکت اعضاء هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی ، تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

ماده 16 ـ در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاء هیئت مدیره ، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده هیئت مدیره بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده 17 ـ صاحبان امضاء اعضاء اصلی هیئت مدیره و کلّیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء حداقل دو نفر از اعضای اصلی و مدیر عامل یا قائم مقام او و مهر صندوق معتبر خواهد بود .

ماده 18 ـ هیئت مدیره باید در نخستین جلسه خود که حداکثر یک هفته بعد از انتخاب آنان توسط هیئت امناء تشکیل خواهد شد : از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را بعنوان نائب رئیس انتخاب نمایند .

ماده 19 ـ انتخاب مجدد هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره بلامانع است .

ماده 20 ـ هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر 15 روز یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس یا مدیر عامل و یا چند نفر از اعضاء مدیره تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد . فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداکثر سه روز خواهد بود .

ماده 21 ـ جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمی و معتبر خواهد بود که حداقل با حضور اکثر اعضاء تشکیل شود . هر گونه تصمیم ، با رأی موافق اکثریت مطلق هیئت مدیره معتبر خواهد آمد .

ماده 22 ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره

نمایندگی در برابر اشخاص ثالث ، ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی ، عزل و نصب مأموران و کارکنان صندوق ، تعیین شغل یا ترفیع و تنبیه و اجرای شرایط استخدامی ـ افتتاح حساب جاری و هرگونه حساب دیگر نزد بانکها یا سایر مؤسسات و اشخاص حقوقی و اعتباری ، وصول مطالیات و پرداخت دیون صندوق ، قبول تعهد ، ظهر نویسی و یا قبولی انجام هر نوع معامله و انعقاد قرارداد و تقسیم و تبدیل و فسخ و اقاله و ابطال و واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق ، اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و درخواست تعدیل و دفاع از آن اقامه و تعقیب و دفاع از هر گونه دعوی یا انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختیارات در کلیه مراحل دادرسی اعم از دادگاههای صلح و عمومی و دیوان کشور و سایر مراجع با حق مصالحه و سازش و تعیین وکیل با حق توکیل غیر ، ادعای جعل و انکار نسبت به سند طرف استرداد سند و تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و وکیل با حق توکیل غیر ولو کراراً و عزل و انتخاب مجدد آنها ، تعیین میزان حق الوکاله ، انتخاب مصدق و کارشناس ، اقرار نسبت به کلیه امور ، دعوی خسارت جلب ثالث و دفاع از آن ، دعوی متقابل و دفاع از آن  ، درخواست صدور اجرائیه اعم از دادگاههای دادگستری و اجرای ثبت و هر دادگاه دیگر و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به ، اجرای مصوبات هیئت امناء ، قبول یا رد هدایا و وجوه بلاعوض با کسب اختیار تام در نوع مصرف آن .

ماده 23 ـ هیئت مدیره باید از بین خود یا از خارج یکنفر شخص حقیقی ایرانی مسلمان و خوشنام را به مدیریت عامل انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید . مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی صندوق است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض شده است ، نماینده صندوق محسوب شده و از طرف صندوق حق امضاء دارد .

ماده 24 ـ اگر مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد ، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود ولی در هر حال انتخاب مجدد او بر طبق مقررات این اساسنامه بلامانع است .

ماده 25 ـ مدیر عامل میتواند به مسئولیت خود برای خویش قائم مقام و یا معاون انتخاب نموده و با قبول مسئولیت کامل ، تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به او یا هر یک از کارکنان صندوق تفویض نماید .

ماده 26 ـ هیئت امناء یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال از بین خود یا از خارج انتخاب میگنند .

ماده 27 ـ بازرس باید درباره صحت صورت دارائی و عملکرد صندوق و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار هیئت امناء گذاشته اند کتباً اظهار نظر نماید .

ماده 28 ـ در صورت فوت یا استعفاء یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط او بازرس علی البدل بجای او انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده 29 ـ بازرس میتواند در هر موقع و به هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات صندوق انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و درصورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده هیئت امناء را بنماید.

ماده 30 ـ هیئت مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی هیئت امناء تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود .

فصل سوم ـ سال مالی ـ انحلال و تصفیه

ماده 31 ـ سال مالی صندوق از اوّل فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد . اولین سال مالی صندوق از تاریخ ثبت تا پایان اسفند همان سال است .

تبصره 1 ـ در آمد و هزینه های صندوق در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به نیروی انتظامی ذیربط ارائه خواهد شد .

تبصره 2 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در هر مقطع از زمان صلاح بداند میتواند از کلیه دفاتر و امور داخلی صندوق بازدید و در صورت مشاهده هر گونه خلافی برابر مقررات برخورد نماید .

تبصره 3 ـ صندوق دارای مهر یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و مجوز نیروی انتظامی تهیه خواهد شد .

ماده 32 ـ انحلال و تصفیه : جنانچه بعللی تصمیم به انحلال صندوق گرفته شود هیئت امناء با اکثریت مجموع آراء ، 5 نفر را از بین خود یا اعضاء هیئت مدیره یا خارج بعنوان هیئت تصفیه انتخاب مینمایند .

ماده 33 ـ هیئت تصفیه پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و تعیین دارائی مسلّم ( اعم از منقول و غیر منقول ) و وصول مطالبات باقیمانده ، دارائی صندوق را با تصویب هیئت امناء و با نظر نماینده ولی فقیه به یکی از مراکز خیریه واگذار خواهد کرد .

ماده 34 ـ این اساسنامه در 3 فصل و 34 ماده و 12 تبصره به تصویب رسیده و قابل اجراء است .

اسامی هیأت امناء یا مؤسس صندوق :

1

نادر رشیدی میلانی

10

حسن نصیرزاده میلانی

19

اصغر کیانی میلانی

2

غلامعلی حبیبی میلانی

11

محمد عبادی میلانی

20

حمید صادقی میلانی

3

عباس صمدی میلانی

12

میر محسن اطهری میلانی

21

جلال عبادی میلانی

4

رضا نجاری میلانی

13

سید حسن اسماعیل زاده میلانی

22

قاسم چوداری میلانی

5

یوسف مرامی میلانی

14

سعید تقی زاده میلانی

23

میر یعقوب مصلحی میلانی

6

جلیل عبادی میلانی

15

حسین جدید میلانی

24

رحیم عبادی میلانی

7

مختار بنائی میلانی

16

جواد بنائی میلانی

25

محمود سلمانی اقدم میلانی

8

علی غرائی میلانی

17

حمید مسکینی میلانی

9

محمد تقی زاده میلانی

18

میر معصوم مصلحی میلانی

 

www.Milannba.com
صندوق قرض الحسنه نبی اکرم(ص) میلان